© Güler Legacy, 2019

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • YouTube
 • Linkedin
 • Medium

GÜLER LEGACY SYSTEM

Güler Legacy System, okul çağındaki genç sporcuların hem kendi hayatlarında hem de spor hayatlarında en doğru kararı almalarına yardımcı olacak bir danışmanlık sistemdir. Bu sistemde sporcular hem kendi görüşleri alınarak hem de aileleri, öğretmenleri ve antrenörleri gibi hayatta onlar için önem teşkil eden insanların da fikirlerine başvurularak değerlendirilir.

Güler Legacy System, sporcu öğrencileri oyuncu-kulüp-okul-aile olmak üzere sistematik biçimde izleyen, yönlendiren ve bununla ilgili donanım ve yazılımları içeren bütünleyici bir genç sporcu gelişimi metodudur.

 

GLS ile hedeflerimiz

 • Sporcu-öğrencilerin oyuncu, aile, okul, kulüp olmak üzere çevre şartlarını kontrol altında tutarak, spora devamlılığı sağlamak ve böylelikle yetenek kayıplarını en aza indirmek

 • Uluslararası seviyede, iyi öğrenim ve eğitim görmüş sporcu sayısını arttırmak

 • Okullardaki spor bölümlerini geliştirmek; daha yetkin mentörler, daha istekli öğrenciler ile bölümün büyümesini sağlamak

 • A takım seviyesine çıkan sporcu sayısında artış sağlamak

 • Transfer edilebilir oyuncu sayısında ve buna bağlı olarak kulüp gelirlerinde artış sağlamak

 • Genç sporcuların ev ortamını/sosyal çevrelerini iyileştirmek